Offero

Podmienky Cookie

(Cookie Policy)

Tieto podmienky sa týkajú používania služby OFFERO – modernej inzertnej aplikácie pre predaj použitých vecí medzi užívateľmi Služby. Služba zahŕňa akékoľvek časti služby OFFERO vrátane webovej aplikácie a mobilných aplikácií (ďalej len „Služba"). Poskytovateľom a prevádzkovateľom Služby sme my - spoločnosť OFFERO j.s.a., so sídlom Pribinova 20, 811 09 Bratislava – m.č. Staré Mesto, IČO: 50 817 957, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sja, vložka č.: 12/B, založená v Slovenskej republike, Európskej únií (ďalej len „OFFERO"). Pravidlá používania Cookies

 1. OFFERO v Službe používa Cookies na získavanie informácií o užívateľoch. Cookie je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá vo Vašom zariadení (napr. v mobilnom zariadení alebo počítači) pri používaní Služby a na určitý čas uchováva informácie a Vašich zariadeniach, krokoch a nastaveniach. Súbor Cookie umožní Službe pri ďalšej návšteve rozpoznať Vás prehliadač alebo ukladať Vaše nastavenia a iné informácie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.
 2. Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom zariadení. Váš prehliadač Vám môže umožniť nastaviť ako má spracovávať Cookies vrátane možnosti používanie Cookies úplne zakázať alebo vždy žiadať od Vás súhlas s použitím konkrétneho Cookie. Berte však na vedomie, že niektoré časti Služby nemusia bez použitia Cookies pracovať správne alebo niektoré funkcionality nemusia byť dostupné vôbec.
 3. OFFERO môže umiestniť do Vášho zariadenia súbory Cookies a informácie a údaje získané z týchto súborov sa spravujú týmito POS. OFFERO tiež môže umožniť našim obchodným partnerom a tretím stranám umiestniť do Vášho zariadenia súbory Cookies (napr. Google Analytics a iné), ktoré týmto obchodným partnerom a tretím stranám umožnia získavať informácie o Vás.
 4. V rámci Služby môžeme používať dva druhy Cookies, tzv. persistent cookies alebo session cookies. Zatiaľ čo session cookies sa vymažú po zavretí Vášho prehliadača, persistent cookies zostanú vo Vašom zariadení aj po zavretí Vášho prehliadača a použijú sa pri Vašej ďalšej návšteve Služby.
 5. Služba môže používať aj iné nástroje na sledovanie a zisťovanie informácií o užívateľoch s podobnou funkcionalitou (napr. web beacony, Flash cookies, sledovacie URL).
 6. OFFERO používa Cookies a podobné sledovacie nástroje na viacero účelov, najmä za účelom: a. sprístupnenia, prevádzkovania Služby a jej funkcionalít v požadovanej kvalite a komforte pre užívateľa; b. sprístupnenia, prevádzkovania Služby a jej funkcionalít na rôznych webových stránkach, zariadeniach a prehliadačoch; c. monitorovania a analýzy výkonu, prevádzky a efektivity Služby a jej zlepšenia; d. prezentovania obsahu, ktorý je pre užívateľa relevantnejší; e. zabránenia zneužitia Služby a prevencie a odhalenia podvodného alebo inak nevhodného správania.
 7. Naši obchodní partneri a tretie osoby používajú Cookies, ktoré im umožnia lepšie poskytovať ich služby OFFERO. Cookies používajú na sledovanie Vášho správania sa pri používaní Služby a aby Vám prezentovali reklamu na Službu a iné služby priamo v Službe alebo na webových stránkach tretích osôb a tiež za účelom prevencie a zistenia podvodného správania.
 8. Súbory cookies tretích strán umiestnené v Službe OFFERO nám zároveň umožňujú zistiť prostredníctvom Pseudonymizovaných údajov od tretích strán všeobecné informácie o užívateľoch, napríklad o ich preferenciách zistených na základe nimi navštívených internetových stránok. Tieto údaje získava tretia strana používaním špecializovaných súborov cookies tzv. „trackerov“, ktoré sú schopné identifikovať používateľovo zariadenie (bez konkrétnej identifikácie osoby) pri návšteve internetovej stránky a zapamätať si aké stránky boli prostredníctvom daného zariadenia navštívené.
 9. Súbory cookies tretích strán ale môžeme používať aj na prevádzku niektorých integrálnych častí služby OFFERO, ako napríklad prevádzku helpdesku alebo chatu, prípadne na backend support služby.
 10. Súbory cookies tretích strán (vrátane tých používaných trackermi) môžete zmazať alebo zakázať rovnako ako štandardné súbory cookies.
 11. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adrese [email protected]